Köldmedierapportering


Bild AC-Aggregat

Vad kan jag göra här?

Skicka in uppgifter om utförda kontroller

Du som kylentreprenör/kontrollant kan inför årsrapporteringen lägga in alla de kontroller som gjorts under året.

Godkänna kontroller och skicka in årsrapport

Du som äger, eller är operatör för, en anläggning kan godkänna utförda kontroller och skicka in din årsrapport.

Vilken information måste finnas med?

  • Anläggningen måste finnas registrerad hos miljöförvaltningen men du behöver inga särskilda inloggningsuppgifter.
  • Du kommer att behöva ange ägarens/operatörens organisationsnummer.
  • Du som är kylentreprenör måste också ange ditt certifieringsnummer.

Registrera

  • För att lägga in kontrolluppgifter välj rollen ”kontrollant” nedan.
  • För att godkänna kontroller och skicka in årsrapport välj rollen ”ägare”.
  • Ange alltid ägarens/operatörens organisationsnummer, oavsett roll.
  • Ange det rapportår som kontrollerna eller årsrapporten avser.

Roll

OrganisationsNrÄgare(10siffror)

RapportÅr
   

Certifiering/AckrediteringsNr
 
© Stockholms stad Till Stockholm.se