E-tjänsten är stängd, kontakta miljöförvaltningen via koldmedier.miljoforvaltningen@stockholm.se för frågor.